RET

Werken aan de weg kan een gevaarlijke bezigheid zijn. Er gebeuren in Nederland bij wegwerkzaamheden regelmatig ongelukken en bijna-ongelukken; het scheelt soms maar een haartje. Wegenbouwer VeenIX wil graag inzicht hebben in deze risico’s, om ervan te kunnen leren. Met de hulp van medewerkers én Safety Dashboard brengt VeenIX de risico’s in kaart.

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemer VeenIX aan de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht (A9BAHO). De werkzaamheden aan de A9BAHO maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

‘Bij zo’n groot bouwproject komt het, van het ontwerp tot en met de uitvoering, aan op de veiligheid’, zegt Gerrit Schulting. Hij is HSSE-manager bij VeenIX (healh, safety, security en environment). Ook arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid horen tot zijn takenpakket. En er ís wat omgeving bij dit project. ‘Er zijn niet alleen veiligheidsrisico’s op de bouwplaats. Wij zien ook risico’s in het raakvlak met de publieke omgeving, dus vlak om de bouwplaats heen. We werken middenin de bebouwing en op de snelweg, nabij Schiphol en vaarwegen. ’

Voorafgaand aan de werkzaamheden maakt VeenIX een veiligheidsplan. ‘Onderdeel van dit plan is een risico inventarisatie en –evaluatie die we samen met Rijkswaterstaat opstellen. Daarna volgt een check op locatie om te kijken of alles wat we binnen op papier hebben gezet, buiten ook klopt. Zo doen we er alles aan om veilig te werken’, zegt Schulting.

Ondanks de goede voorbereidingen kan het natuurlijk gebeuren dat er toch een risicovolle situatie ontstaat tijdens het werk. Om die reden is het voor VeenIX van groot belang inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s, stelt Schulting. Daarom werkt VeenIX sinds kort met Safety Dashboard. ‘Veiligheid staat of valt met het melden van incidenten. Wij willen mensen op de bouwplaatsen tot het uiterste motiveren om risicovolle situaties te melden, om samen de juiste maatregelen te nemen en herhaling te voorkómen.’

Het systeem bevalt goed, zegt Schulting. ‘We hebben nu ongeveer honderd actieve gebruikers. De bedoeling is dat dit er uiteindelijk 15.000 worden. Iedereen die in de loop van de tijd toegang heeft tot dit terrein, krijgt ook automatisch toegang tot Safety Dashboard. In deze beginfase ligt bij ons de nadruk op het doen van meldingen en het koppelen van de juiste verantwoordelijke daaraan. Binnenkort willen we ook de actiemodule toevoegen, zodat medewerkers kunnen zien wat er met hun melding gebeurt.’

VeenIX wil medewerkers ervan bewust maken dat het melden van risicovolle situaties zin heeft. ‘We roepen mensen op melding te maken omdat we daar beter van worden. De kracht van Safety Dashboard is dat het duidelijk, zichtbaar voor iedereen, laat zien waar de grootste veiligheidswinst te behalen valt. Wij werken al met de modules toolbox, het vastleggen van meetings, de KPI’s en werkplekinspecties. Daar zien we nu al de meerwaarde van. Zo hoeven uitvoerders niet meer met stapels papier over de bouwplaats tijdens hun werkinspectierondes, en die papieren hoeven ze ook niet meer te archiveren. Alle informatie zit geautomatiseerd in Safety Dashboard. Dat is echt een pluspunt.’

Ook het overzicht en het gebruiksgemak noemt Schulting als sterke punten van het systeem. ‘Ik geef targets aan in het systeem, en aan het einde van de maand hoef ik alleen maar op de knop te drukken voor een compleet overzicht van de veiligheidsindicatoren die voor ons van belang zijn.’

Met het ‘Safety for all’-programma dat VeenIX en Rijkswaterstaat samen uitvoeren, werken de partners aan veiligheid. ‘Onderdeel daarvan is de veiligheidscultuur’, vertelt Schulting. ‘We willen af van blaming en shaming, we willen toe naar een open cultuur waarin medewerkers op een laagdrempelige manier over veiligheid kunnen spreken. Daar helpt Safety Dashboard bij; de data in het systeem is echt relevant hiervoor, daar verdienen de makers een pluim voor. Ik kan er heel eenvoudig mee rapporteren, en we kunnen ermee aantonen dat we stappen moeten zetten op een bepaald vlak. Wij vinden: hoe meer meldingen, hoe beter. Alleen met behulp van data kunnen we verbeteren, veranderen en veiliger werken. Dat is een omslag in het denken, waar we dagelijks mee bezig zijn.’

Geschikt voor kleine tot grote bedrijven

Wij bieden standaardpakketten aan die zijn samengesteld met vooraf ingestelde filteropties en zinvolle KPI’s om uw prestaties te meten. We kunnen ook aangepaste versies aanbieden die zijn afgestemd op uw manier van werken. We leveren een persoonlijke service en u krijgt uw eigen Safety Dashboard projectmanager om u te begeleiden bij de implementatie.